Συναγερμοί

Οι συναγερμοί είναι ειδικά σχεδιασμένα συστήματα ασφάλειας που ως στόχο έχουν να ανιχνεύουν απόπειρες παραβίασης, διάρρηξης και απαγορευμένης πρόσβασης σε χώρους ή κτίρια. Είναι τέτοια η αποτελεσματικότητά τους που χρησιμοποιούνται σε κτίρια οικιακά, εμπορικά , βιομηχανικά, ακόμα και σε στρατιωτικούς χώρους.
 
Η πλειοψηφία των διαρρηκτών, πριν επιχειρήσουν εισβολή σε ένα στόχο, ελέγχουν τα μέτρα ασφαλείας του. Η ύπαρξη και μόνο ενός συστήματος συναγερμού αποτρέπει, πανικοβάλλει, ενεργοποιεί αντίμετρα και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων λειτουργεί αποτρεπτικά.
 
Στον αντίποδα όμως η επιλογή και εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού, δεν είναι απλή υπόθεση. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας του συστήματος αυξάνεται όταν έχει προηγηθεί  μια καλά σχεδιασμένη μελέτη, που θα πρέπει να συνυπολογίζει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ενδεχομένων.
 
Κι επειδή στην Manifest Security  το γνωρίζουμε πολύ καλά, πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση συστήματος συναγερμού εγγυούμαστε:
 
  • Αναλυτική «χαρτογράφηση» του χώρου,ώστε να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία και να προστατευτούν κατάλληλα
  • Μελέτη Ασφαλείας η οποία επεξεργάζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ενδεχόμενων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των χώρων
  • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες του χώρου και όχι ενός τυποποιημένου συστήματος  το οποίο τυγχάνει να εμπορευόμαστε κατ’αποκλειστικότητα
  • Αυστηρή επιλογή αδειοδοτημένων τεχνικών με ειδική άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας τύπου Β’