Περιπολίες

Η εγκληματική πράξη είναι το προϊόν που παράγεται από την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο παραγόντων:
 
  • Της προδιάθεσης του δράστη ή των δραστών
  • Της δοθείσης  «ευκαιρίας»
Και οι δύο παράγοντες θα πρέπει να συνυπάρχουν. Εάν ο ένας εξουδετερωθεί, τότε και ο άλλος αδρανοποιείται. Στόχος μας λοιπόν, είναι η εξάλειψη ή η μείωση στο ελάχιστο της «ευκαιρίας».
 
Σε τακτικό επίπεδο επιτυγχάνεται με την συνεχή – διαρκή παρουσία, η οποία επιχειρησιακά υλοποιείται, και  με την οργάνωση περιπολιών.
 
Η αποτελεσματική διεξαγωγή περιπολιών σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα ασφαλείας (επανδρωμένη φύλαξη, ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας) μπορούν να εξασφαλίσουν μέγιστα ποσοστά πρόληψης, τόσο σε επίπεδο κακόβουλων ενεργειών, όσο και σε επίπεδο ατυχημάτων και φθορών στις εγκαταστάσεις.