Περιπολίες Οικισμών

Η Περιπολία της Γειτονιάς, αν και ευρέως διαδεδομένη ανά τον κόσμο, είναι μία νέα υπηρεσία για την χώρα μας με ραγδαία όμως ανάπτυξη. Εφαρμόζεται κυρίως σε γειτονιές των μεγάλων αστικών κέντρων, σε απομακρυσμένα προάστιά τους, σε οικισμούς, και σε περιοχές με εξοχικές κατοικίες.
 
Στην Manifest Security, η «Περιπολία της Γειτονιάς» έχει γίνει αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας και μελέτης με σκοπό να καταστεί ευέλικτη και να μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε χωροταξική ιδιαιτερότητα ή απαίτηση από τον ενδιαφερόμενο.Για τον λόγο αυτό:
  • Ομάδα στελεχών μας, επισκέπτεται όλους τους ενδιαφερόμενους (ή την πλειοψηφία εξ’αυτών) και καταγράφει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους
  • Μελετάει το τοπογραφικό – πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού και χαράσσει όρια και διαδρομές
  • Κινείται στα όρια και τις διαδρομές και μελετάει τις ιδιαιτερότητες, τα φυσικά εμπόδια, τους χρόνους απόκρισης
  • Ορίζει εναλλακτικές διαδρομές και διαδρομές έκτακτης ανάγκης
  • Δημιουργεί λίστα με τα ονόματα και τα τηλέφωνα όλων των κατοίκων της περιοχής, καθώς και των ιδιαίτερων αναγκών τους
  • Δημιουργεί διαδικασίες στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση ανάγκης.