Περιπολίες Εγκαταστάσεων

Πεζές ή εποχούμενες, οι περιπολίες αυξάνουν τον βαθμό ασφαλείας  της  εγκατάστασής σας.
 
Ένστολο ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας :
 
  • Διενεργεί σε μη καθορισμένες ώρες και δρομολόγια,τακτικούς  ελέγχους περιμετρικά ή/και εσωτερικά
  • Αναφέρει και επεμβαίνει, αν κριθεί απαραίτητο, σε καταστάσεις που είναι εν δυνάμει «προεγκληματικές», όπως για παράδειγμα κάποιο άνοιγμα στην περίφραξη ή ξαφνική διακοπή του φωτισμού σε κάποιο σημείο
  • Αναφέρει κάθε παραβίαση ασφαλείας ή ύποπτη κίνηση στο κέντρο επιχειρήσεων
  • Ελέγχει τις σταθερές φυλάξεις και τις συνδράμει, αν χρειαστεί
 
Οι περιπολίες ελέγχονται με ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και καταγραφής σημείων ελέγχου.