Καταγραφή Περιπολιών

Σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο, η παρουσία ενός υπαλλήλου ασφαλείας και ο έλεγχος που πραγματοποιεί στα διάφορα σημεία του χώρου που φυλάσσει, να αποδεικνύονται με τρόπο αξιόπιστο.
 
Η καταγραφή της πορείας του φύλακα με τις ημερομηνίες και τις ώρες διέλευσης από τα σημεία αναφοράς, αποτελεί σημαντικό αρχείο για άντληση πληροφοριών και συμβάντων και βοηθάει στον σχεδιασμό ασφαλείας.
 
Τα συστήματα καταγραφής περιπολιών όμως, δεν περιορίζονται μόνο στις υπηρεσίες ασφαλείας. Προσαρμόζονται και βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλους τομείς όπως τεχνική συντήρηση, καθαριότητα κλπ.