Φυλάξεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Η Manifest Security αξιοποιώντας την μακρά εμπειρία των στελεχών και του προσωπικού της είναι σε θέση να εγγυάται για  την ασφάλεια αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και των  εκδηλώσεων που ενδεχομένως φιλοξενούνται σε αυτές όπως εκθέσεις, συνέδρια, συναυλίες, αλλά και αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες.
 
Οι ειδικές οδηγίες και τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας προβλέπονται και περιγράφονται στους σχετικούς νόμους του Ελληνικού κράτους: Ν. 2518/97 & Ν. 3262/2004
 
 
 
Γενικότερα, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
  • Τήρηση της ευταξίας κατά τις μετακινήσεις από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
  • Τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης και αποτροπή κλοπών και φθορών στα οχήματα.
  • Τήρηση της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους.
  • Έλεγχο των εισιτηρίων.
  • Τήρηση της τάξης εντός των εγκαταστάσεων και αποτροπή φθορών.