Φυλάξεις Σχολικών Εγκαταστάσεων

Συμμεριζόμενοι την αγωνία των γονέων και αναγνωρίζοντας την υπαρκτή ανάγκη για ασφάλεια στο χώρο του σχολείου, σχεδιάσαμε πολύ προσεκτικά, και με κύριο γνώμονα την διακριτικότητα και την αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων προς τους μαθητές, την Υπηρεσία Φύλαξης Σχολικών Εγκαταστάσεων. 
 
Οι ειδικά εκπαιδευμένοι φύλακες  οι οποίοι συνιστούν την ομάδα ασφαλείας του εκάστοτε σχολείου φροντίζουν μεταξύ άλλων για:
 
  • την διακριτική παρουσία τους
  • την καλή κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του υπαίθριου χώρου του σχολείου
  • την επιτήρηση των εισερχομένων – εξερχομένων ατόμων & οχημάτων
  • την απαγόρευση εξόδου σε μαθητές  χωρίς γραπτή έγκριση
  • την απαγόρευση εισόδου στο σχολείο  σε ώρες εκτός λειτουργίας 
  • την επιτήρηση σε όλες τις πύλες και πέριξ του σχολείου κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών
  • τον χειρισμό και επιτήρηση των συστημάτων ασφαλείας 
  • την διαχείριση των κλειδιών  
  • άμεσες ενέργειες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά )
  • την γενικότερη ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου