Αίτηση Πρόσληψης

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* υποχρεωτικό πεδίο
Επώνυμο:
Όνομα:
E-mail: *
Ημερομηνία Γέννησης:
Α.Δ.Τ:
Διεύθυνση Κατοικίας:
Περιοχή:
Τηλέφωνο Οικίας:
Κινητό:
Οικογενειακή Κατάσταση:
Έγγαμος/η
Άγαμος/η
Διαζευγμένος/η
Τέκνα:
Ναί
Όχι
Αριθμός:
Ηλικίες:
Μεταφορικό μέσο - Αυτοκίνητο:
Ναί
Όχι
Μεταφορικό μέσο - Μηχανή:
Ναί
Όχι
Γραμματικές γνώσεις:
Ξένες Γλώσσες:
Στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναί
Όχι
Σώμα:
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος:
Ναί
Όχι
Αριθμός Αδείας:
Ημερομηνία λήξης Αδείας:
Εμπειρία στο χώρο Security:
Ναί
'Οχι
Τομέας:
Εκπαίδευση σε Θέματα Φύλαξης:
Ναί
Όχι
Εκπαίδευση σε Θέματα Πυρασφάλειας:
Ναί
Όχι
Εκπαίδευση Έκτακτων Περιστατικών:
Ναί
Όχι
Εκπαίδευση σε Παροχή Ά Βοηθειών:
Ναί
Όχι
Προϋπηρεσία σε άλλες Εταιρείες:
Ναί
Όχι